2017-12-07

De computer start niet meer op, wat nu?

De computer start niet meer op. Ook u kan het gebeuren. Maar blijf om te beginnen altijd rustig. Want dat een computer niet wil opstarten, kan soms iets heel eenvoudigs als oorzaak hebben. Bijvoorbeeld, dat de stekker niet in het stopcontact zit.
Een stekker uit het stopcontact trekken zonder precies te weten bij welk apparaat de stekker hoort, gebeurt meer dan eens. Kijk dan ook eerst of de stekker wel in het stopcontact zit en controleer tevens of het stroomsnoer goed aansloten zit op de computer.

De hardware van de computer controleren

Na het controleren van de stroomtoevoer, drukt u de Aan/Uit knop van de computer in en let u goed op welke lampjes gaan branden.
Ook zult u wellicht horen dat de ventilatoren, die de diverse onderdelen in uw computer koel houden, beginnen te draaien. Bij een desktop computer zijn de ventilatoren altijd minimaal iets hoorbaar. In een laptop echter, kunnen ventilatoren wel eens volledig stil hun werk doen.
Maar in beide gevallen moet er minstens een lampje gaan branden dat aangeeft dat de computer aan staat. Wanneer u helemaal niets hoort en ook geen lampje ziet branden, dan kunt u er bijna vanuit gaan dat de voeding van de computer het begeven heeft. De computer zal weer als vanouds opstarten zodra de voeding vervangen is.
Als het lampje dat aangeeft dat de computer aan staat wel brandt, dan moeten de lampjes van de dvd-brander en dvd-speler vervolgens even oplichten. Tot slot zal het lampje van de harde schijf gaan branden en knipperen, waarmee wordt aangegeven dat de harde schijf draait.
Wanneer dit allemaal netjes gebeurt en u hoort en ziet dat de harde schijf blijft draaien voor de duur die de computer normaal gesproken nodig heeft om op te starten, dan mag u de videokaart gaan verdenken. Doordat de videokaart kapot is, lijkt het alsof de computer niet opstart omdat de monitor niets weergeeft. Maar de computer start wel degelijk normaal.
Bij een desktop computer is het in zo'n geval verstandig eerst een andere monitor op de computer aan te sluiten, om zeker te weten dat de videokaart de problemen veroorzaakt en niet de monitor.
Maar indien u na het aanzetten van de computer een zwart scherm te zien krijgt met allerlei informatie erop, die informatie blijft vervolgens staan en de computer start niet verder meer op dan is in veel gevallen of het geheugen of de harde schijf oorzaak van het niet willen opstarten.

Opstarten in veilige modus

Een computer waarbij tijdens het afsluiten iets niet juist is verlopen zal bij het opnieuw opstarten in het zwarte scherm een keuzemenu tonen waarin u kunt kiezen voor opstarten in veilige modus. Mocht dit scherm niet getoond worden, dan kunt u dit scherm handmatig oproepen door vlak na het aanzetten van de computer de functietoets F8 in te drukken.
Opstarten in veilige modus is de volgende mogelijkheid om te achterhalen waarom de computer niet meer start. Wanneer het normaal opstarten van de computer niet lukt, maar de computer start wel in de veilige modus, dan kunt u concluderen dat er in basis met zowel de hardware als met Windows niets mis is.
Maar daarmee start de computer nog steeds niet op zoals zou moeten. De volgende stap is dan ook: bedenken wat u voordat u de computer voor het laatst afsloot hebt gedaan. Hebt u nieuwe software geïnstalleerd? Hebt u nieuwe hardware geïnstalleerd? Hebt u een melding getoond gekregen die u niet eerder hebt gezien? Hebt u iets veranderd aan de instellingen van de computer? Hebt u een nieuw stuurprogramma voor een hardware onderdeel geïnstalleerd?
Als u één of meerdere vragen met 'Ja' kunt beantwoorden, dan is de volgende stap: proberen doormiddel van Systeemherstel in de veilige modus, de computer in de staat terug te brengen van voor de laatste keer afsluiten. Wanneer Systeemherstel het probleem op heeft kunnen lossen zal de computer na opnieuw te zijn opgestart weer als vanouds werken.

Opstarten vanaf de installatie cd of dvd van Windows

Wanneer Systeemherstel het probleem niet oplost en de computer start nog steeds niet op, dan biedt opstarten vanaf de installatie cd van Windows de laatste mogelijkheid om de computer te herstellen.
Hiervoor dient u via het BIOS van de computer - veelal de toets Del indrukken vlak na het opstarten van de computer - er wel eerst voor te zorgen dat de dvd-speler als eerste opstartapparaat wordt ingesteld, mocht dit nog niet het geval zijn.
Wanneer de computer zo is ingesteld dat deze eerst probeert te starten van cd-rom, zal de computer u eerst vragen of u dit daadwerkelijk wilt.
Druk een willekeurige toets, bijvoorbeeld de spatiebalk, om de computer van cd op te laten starten. Windows XP vanaf Service Pack 2, Windows Vista en Windows 7 bieden via de installatieprocedure alsnog de mogelijkheid Windows te herstellen zodat uw computer weer normaal opstart.
Als opstarten en Windows herstellen vanaf de installatie-cd ook geen oplossing biedt, dan is veelal de snelste en meest doeltreffende manier om uw computer weer aan de gang te krijgen, het volledig opnieuw installeren van Windows.
Dell PW116 R224M RM112 Laptop-oplader
Acer PA-1450-26 Laptop-oplader
Lenovo ADLX65NCC2A Laptop-oplader
LG ADS-40FSG-19 Laptop-oplader
Microsoft 1513 24W Laptop-oplader
Samsung A3514_DPN Laptop-oplader

Geen opmerkingen:

Een reactie posten