2017-12-11

Hoe formatteer ik mijn pc

De vraag "Hoe formatteer ik mijn pc?" zou om verschillende redenen bij u op kunnen komen. Bijvoorbeeld wanneer Windows zoveel fouten bevat, dat opnieuw installeren de enige optie is om de pc weer goed werkend te krijgen.
Maar het zou ook heel goed kunnen zijn dat u uw pc wilt verkopen, en zeker wilt zijn dat er geen persoonlijke bestanden en gevoelige gegevens achterblijven op de pc.
Voor beiden is de pc, ofwel de harde schijf, formatteren waar Windows op staat, de perfecte manier om dat voor elkaar te krijgen.
Wat is formatteren
We spreken dan wel over het formatteren van een pc of laptop. Maar eigenlijk is dat niet correct. Want wat we werkelijk gaan doen, als we gaan formatteren is: de harde schijf van de computer geschikt maken voor het besturingssysteem en de software die we op de computer willen gaan gebruiken.
Tijdens het formatteren wordt de harde schijf tevens voorzien van een bestandssysteem. Een systeem waarmee het besturingssysteem, de op de pc opgeslagen bestanden snel kan terugvinden, zodra deze nodig zijn.
Het besturingssysteem waar we doorgaans onze computer geschikt voor willen maken is Windows.
Een ding moeten we ons wel bedenken, als we een harde schijf gaan formatteren, en dat is dat werkelijk alles wat erop staat wordt gewist.
Er zijn herstelprocedures, welke vaak op cd-rom geleverd worden bij een laptop of pc, waar formatteren een onderdeel is van deze herstelprocedure. Maar dat moet u zeker niet verwarren met alleen formatteren.
Echter, om een pc te formatteren hebt u wel een herstel cd-rom of installatie cd-rom of installatie dvd nodig. Omdat u de pc of laptop hiermee op moet starten. Want om de harde schijf te kunnen formatteren waar Windows op staat, mag deze niet in gebruik zijn. Iets wat wel het geval zou zijn wanneer u de pc op de gebruikelijke wijze opstart.

Opstartvolgorde schijfstations veranderen

Om uw pc vanaf een installatie-dvd of herstel-dvd op te kunnen starten, moet u wellicht eerst de opstartvolgorde van de schijfstations in de pc veranderen. Dat klinkt misschien erg ingewikkeld, maar het valt allemaal reuze mee wanneer we bekijken wat er gebeurt in uw computer, zodra u de computer aanzet.
Voordat Windows op uw beeldscherm staat en u met de computer aan het werk kunt, is er in uw computer al een hoop gebeurt. Wat er precies gebeurt en waarom de computer nu even niet doet wat u graag zou willen, namelijk opstarten vanaf de installatie-dvd van Windows, gaan we nu eens even gedeeltelijk van dichterbij bekijken.
Zodra u uw computer aanschakelt doorloopt de computer een ingebouwd programma dat controleert wat voor een onderdelen er in de computer aanwezig zijn en of ze goed functioneren. Pas daarna wordt de besturing van de computer overgedragen aan Windows.
Dat ingebouwde programma bekijkt na het aanzetten van de computer onder andere in welke volgorde de apparaten, van waar af opgestart kan worden, aangesproken moeten worden.
Vaak heeft de fabrikant of leverancier van uw computer dat programma zo ingesteld dat deze eerst bekijkt of er van harde schijf opgestart kan worden. En dat kan in ons geval, want daar staat Windows op. We willen hem alleen vervangen. Uiteraard wordt de dvd-speler, waarin uw installatie-dvd van Windows zit, dan niet bekeken als opstartmogelijkheid.
De opstartvolgorde moet dan ook dusdanig veranderd worden, dat de computer als eerste kijkt of er vanaf de dvd-speler in uw computer opgestart kan worden. Daar dan ook inderdaad vanaf opstart en zo het installatieprogramma van Windows start dat op de installatie-dvd staat.
De opstartvolgorde kunt u zelf veranderen en gaat als volgt:
  1. Schakel de computer aan en druk direct na het aanzetten op de DEL(ete) toets. Na enige ogenblikken verschijnt het instellingenvenster van de BIOS van uw computer op uw beeldscherm. Op onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van het instellingenvenster van de BIOS. De afbeelding kan in detail afwijken, maar de overeenkomsten zullen voldoende zijn om zelf de opstartvolgorde in het BIOS aan te kunnen passen.
  1. Ook in het instellingenvenster van het BIOS van uw computer zal de optie Advanced BIOS Features voorkomen. Loop met de pijltjestoeten op uw toetsenbord naar deze optie en druk vervolgens op Enter.
  2. Binnen Advanced BIOS Features zult u de optie Boot Sequence ontdekken. Kies deze optie door middel van de pijltjestoetsen en druk wederom op Enter. U zult nu iets in beeld krijgen dat lijkt op onderstaande afbeelding. Namelijk de apparaten waar de computer van op kan starten en de volgorde waarin de computer ze zal benaderen.
 1. In de afbeelding ziet u dat de apparaten waar vanaf de computer kan opstarten genummerd zijn als: 1st Boot Device, 2nd Boot Device, enzovoort. In het geval van de bovenstaande afbeelding zal de computer als eerste proberen te starten vanaf diskette(floppy). Als het geen diskette vindt, zal geprobeerd worden te starten vanaf de harde schijf. Wanneer het ook niet mogelijk is van harde schijf te starten, dan pas wordt de cd-rom geprobeerd, in dit geval uw installatie-dvd. En dat wilden we nu precies niet. We willen dat de computer eerst probeert van cd-rom op te starten. De cd-rom moet dan ook de 1st Boot Device worden. De volgorde van apparaten van waaraf opgestart kan worden is heel eenvoudig aan te passen. Selecteer doormiddel van de pijtjestoetsen de 1st Boot Device. Vervolgens kunt u doormiddel van de knoppen Page Up(PG UP) en Page Down(PG DN) op het toetsenbord het apparaat kiezen dat de 1st Boot Device moet worden, in ons geval wordt dat de cd-rom. Voorts willen we dat de harde schijf de 2nd Boot Device wordt.
 2. Druk, zodra u de 1st Boot Device veranderd hebt in cd-rom en de harde schijf als 2nd Boot Device hebt ingesteld, op de knop F10 om de nieuwe instellingen op te slaan. De computer zal u nu vragen of u de instellingen wilt opslaan en het instellingenvenster van het BIOS wilt verlaten. Druk op de letter Y (Yes) en vervolgens op Enter. De computer zal het instellingenvenster verlaten en de computer opnieuw opstarten.
Wanneer u het stappenplan op de juiste manier doorlopen hebt, zal de computer nu opstarten vanaf de installatie-dvd.
Het zojuist gegeven stappenplan om de opstartvolgorde van de opstartapparaten in de computer te veranderen is een stappenplan voor het Phoenix-Award BIOS, veruit het meest gebruikte BIOS in computers. Hetgeen betekent dat dit BIOS niet altijd gebruikt wordt. Dit maakt het zojuist besproken stappenplan niet onbruikbaar, maar u kunt bijvoorbeeld een andere toets nodig hebben om in het instellingenvenster van het BIOS te komen. Voor het Phoenix-Award BIOS gebruiken we de toets DEL(ete). Andere toetsen die toegang kunnen bieden tot het instellingenvenster van het BIOS zijn: F1,F2 of ESC. Met welke toets u toegang krijgt tot het instellingenvenster wordt meestal kort weergegeven vlak nadat u de computer aanzet of is te vinden in het boekje over het moederbord, een boekje dat vaak meegeleverd wordt bij een computer.

Opstarten en harde schijf formatteren

Als de installatieschijf of herstelschijf in de dvd-speler zit en de BIOS is correct ingesteld, dan verschijnt na enkele momenten het bericht: "Press any key to boot from CD…". Druk op een willekeurige toets op uw toetsenbord om de computer daadwerkelijk op te starten met de installatieschijf of herstelschijf.
 1. Windows zal vervolgens de installatieprocedure starten, waar het formatteren van de harde schijf onderdeel van is. Maar eerst zal begonnen worden met het laden van Windowsbestanden zoals u op het scherm zult kunnen zien. Waarna het logo van Windows verschijnt.
 2. Kies vervolgens de taal van uw voorkeur, tijdzone, valuta en stel Verenigde Staten (Internationaal) als gewenst toetsenbord in. Klik vervolgens op de knop Volgende.
 3. Klik in het volgen de scherm op de optie "Nu installeren". Want zoals gezegd, de computer, ofwel de harde schijf, formatteren is onderdeel van de installatieprocedure van Windows.
 4. Klik vervolgens op "Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden" en op de knop Volgende.
 5. Windows vraagt u in het volgende scherm welk type installatie u wilt uitvoeren. Klik hier de optie Aangepast.
 6. Verwijder alle aanwezige partities. Dit doet u op de pagina waar Windows u vraagt waar u Windows wilt installeren. Selecteer de te verwijderen partities en klik op "Wissen".
 7. Selecteer vervolgens, in hetzelfde venster waar de partities voorheen stonden, de vrijgekomen ruimte op de schijf en klik op "Volgende".
Windows zal nu beginnen met het formatteren van de harde schijf, waarna de installatieprocedure zal vervolgen met het opnieuw installeren van Windows.
U ziet, op de vraag "Hoe formatteer ik mijn pc"? is een kort antwoord niet mogelijk. Want het is een procedure die best wat aandacht en tijd vraagt. Tevens is het formatteren van uw pc, ofwel de harde schijf waar Windows op staat, iets wat u terdege voor moet bereiden.
Want niet alleen Windows zal opnieuw ge√Įnstalleerd moeten worden, maar tevens alle andere software die u op uw pc gebruikt. En niet te vergeten alle bestanden die u op de pc had opgeslagen. Zoals gezegd, met het formatteren van de harde schijf worden alle bestanden en gegevens van de harde schijf gewist.
Het is dan ook zaak van alle software, bestanden en gegevens te bekijken of u ergens een reservekopie hebt. Of in het geval van software, een installatieschijf of installatiebestand hebt.
Nogmaals, het formatteren van uw pc is even werk. Maar samen met het opnieuw installeren van Windows absoluut de moeite waard. Omdat dit de enige echte manier is om uw pc of laptop zijn oorspronkelijke snelheid terug te geven.
ACER AP13J4K Batterij 3920mAh/45Wh 11.4V
HTC B0P82100 Batterij 6700mah 3.8V
Bose 061384 061385 Batterij 2230mAH/17Wh 7.4V
Bose 404600 Batterij 2300mah 11.1V/12.4v
Acer AS16A5K Batterij 2200mAh/2800mAh 14.8V

Geen opmerkingen:

Een reactie posten